निलम्बितकर्ता-प्रेरित

शीर्ष: BCBG | प्यान्ट: जे। चालक | झोला: C / o रेस | हेर्नुहोस्: C / O Daniel इस्थ्टीटन (1 15% बन्दको लागि ‘कोड’ endrandum ‘प्रयोग गर्नुहोस्) | CRARTE: C / O मोनैनिका Vinader | झुम्का: sublebar | जुत्ताहरू: स्टीव मडडन (यहाँ र यहाँ समान) | Sunglages: स्टेला मिकोर्टनी (यहाँ समान) | ओठ: NARS

नीय

>

[Apfered –forductions शैली = ‘चार’]

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *